Výhody

Výhody

Sv.Hildegard právom umiestnila špaldu na popredné miesto medzi potravinami slúžiacimi ako liečivá, keďže široko ďaleko vo svete niet žiadnej inej potraviny, ktorá by v sebe zlučovala také množstvo účinných obsahových látok a liečivých síl.

Hildegardina špalda je trojzrnná (Triticum aestivum subsp. Spelta). Toto zrno je hexaploidné,  tzn. má 6 x 7, teda 42 chromozómov. 42 chromozómov obsahuje 3-krát viac výživných látok, preto v Hildegardinej kuchyni uprednostňujeme výlučne trojzrnnú špaldu.

Dnešné nekrížené špaldové ,,praodrody“ ako Oberkulmer Rotkorn, Roter Tiroler, Ostro, Frankenkorn a Schwabenkorn môžu byť vďaka svojej robustnosti a nenáročnosti pestované bez prostriedkov, ktoré vyvolávajú rakovinu, ako sú pesticídy, insekticídy, fungicídy či umelé hnojivá a to trvalo a ekologicky pre človeka a prírodu. To je neoceniteľná skutočnosť v časoch zvyšujúceho sa znečistenia životného prostredia.

Dbajte na čisté a nekrížené špaldové odrody ! V porovnaní so všetkými ostatnými potravinami a obilnými druhmi, čistá špalda nespôsobuje žiadne alergie. Dôvodom je nápadne jemná vláknitá štruktúra z rozpustnými a nerozpustnými sacharidmi, ktoré sú baktériami tenkého čreva rozložené na jednoduché mastné kyseliny. Tieto mastné kyseliny dodávajú črevu jemne kyslé pH-hodnoty, v ktorých sa črevné baktérie cítia dobre. Dlhodobá sanácia čreva je preto možná len so špaldovou stravou.

Špalda profituje zo svojej osobitosti. Ani v enormne stresujúcom životnom prostredí, ako napr. pri horúčave, chlade, vlhkosti alebo suchu, nevytvára žiadne » stres vyvolávajúce bielkoviny «, ako je to napr. u pšenice či iných obilných druhov. Takéto bielkoviny sú predovšetkým zodpovedné za alergie na pšenicu.

Odhliadnuc od toho, všetky alergie vyplývajú z neznášanlivosti bielkovín, pričom táto neznášanlivosť takmer vždy nastupuje ako následok narušenej črevnej flóry. Preto sa dá alergie úspešne zbaviť len vtedy, ak sa človek po exaktnej analýze črevnej flóry podrobí cielenej sanácii čriev.

Pomocou Hildegardinej sanácie čriev v kombinácii s konzekventnou špaldovou stravou je možné mať pod palcom aj takzvané chronické alergické ochorenia rezistentné na liečbu. Percento liečebných úspechov sa pohybuje okolo čísla 80. Obzvlášť dobrá úspešnosť bola pozorovaná pri liečbe chronických zápalov čreva, neurodermitíde a pri reumatických ochoreniach.

Osobitným dôkazom účinnosti tejto metódy sú úspechy dosiahnuté pomocou čistej špaldy pri neznášanlivosti pšenice a pri celiakii.   Pšenica v dnešných časoch stratila  šľachtením, manipuláciou génu a mutáciou všetky svoje liečivé sily a kultiváciou omega-5-gliadinu sa stala spúšťačom alergií na glutén a gluténovej neznášanlivosti. Naopak špalda je bez obsahu omega gliadinu a môže byť použitá na liečenie gluténových poškodení.

error: Obsah je chránený proti kopírovaniu.