Špalda podľa Dr. Hertzku

Špalda podľa Dr. Hertzku

Výskyt alergií na túto obilninu môže byť podmienený bielkovinami zo pšeničného podielu tej ktorej špaldovej odrody , ale aj zvyškami prípravkov na ochranu rastlín, zvyškami výživových prídavných látok ako napríklad v zmesiach na pečenie, či znečisťovaním životného prostredia a napadnutím hubami.

Preto bolo jednou z prvých úloh Dr. Hertzku, zakladateľa Hildegardinej medicíny, tieto faktory odstrániť aby nedochádzalo k neúspechom, ale aby  naopak, mohli byť realizované tie najlepšie liečebné úspechy.  Po jeho smrti prevzala túto úlohu Propagačná spoločnosť Hildegard z Bingenu, registrované združenie založené v Konstanz v roku 1987. Dr. Hertzka dbal neustále na to, aby boli používané len tradičné špaldové odrody, ktoré neboli skrížené so pšenicou. Štátnym neznámym výskumným ústavom nechal preskúmať nezávislosť od zvyškov rastlinných ochranných prostriedkov a od obsahu ťažkých kovov a odporúčal, aby sa takmer vôbec nepoužívali zmesi na pečenie akéhokoľvek druhu. Špalda je ekologická obilnina, ktorá chráni prostredie i človeka pred jedovatými látkami, pokiaľ sa správna odroda pestuje správne a tradične. Špalda totiž rastie bez chémie, bez rastlinných ochranných prípravkov, bez použitia hormonálnych prípravkov na skrátenie stebla a bez akýchkoľkvek hnojív. Špalda – najčistejšia obilnina, nezasahovaná jedmi ohrozujúcimi životné prostredie ani hubami.

Po katastrofe v Černobyle v apríli roku 1986 merala Univerzita Konstanz mieru zasiahnutia rádioaktivitou na rôznych poľnohospodárskych produktoch, na ktoré mala dopad (okrem iných aj na špalde). Vďaka ochrane tesne priliehavým vonkajším obalom, vykazovali nasledujúce leto zožaté špaldové zrná desaťnásobne menší obsah žiarenia ako tie pšeničné. Táto ochranná pleva zabraňuje aj preniknutiu fusaria, plesne, ktorá vytvára vysoko jedovaté produkty látkovej premeny. Množstvo pacientov, ktorí majú skúsenosť so špaldovou stravou sa v tom čase blížilo k číslu 10 000. Odhliadnuc od malých výnimiek sa ukázalo, že špalda so žiadnym alebo mizivo nízkym podielom pšenice nevyvoláva žiadne alergie.

Práve naopak: čistá špalda je ten najúčinnejší liek pri potravinových alergiách a alergických ochoreniach; zdokumentované v Hildegardinom centre v Allensbach pri Bodamskom jazere. V Nemecku sa povolilo päť takých starých špaldových odrôd, ktoré zodpovedajú nariadeniam zákonu pre komerčné poľnohospodárstvo o pestovaní semien. Ostro z konfederačného výskumného ústavu Zurich-Reckenholz, OberKulmer Rotkorn, výber z istej starej švajčiarskej poľnej odrody Schwabenkorn, spätné kríženie na Roter Tiroler Univerzity Hohenheim, Bauländer Spelz, ktorá slúži predovšetkým na získavanie surového jadra. Pre nami distribuované mlynárske produkty garantujeme používanie odrôd OberKulmer Rotkorn a Schwabenkorn. Dokázať analyticky množstvo skríženého pšeničného podielu nie je možné. Pri špalde je to vecou dôvery. Žiadame každého spotrebiteľa, aby bol kritický a to v každom smere. Kto napríklad vysiela do sveta fámu, že by 80% všetkých odrôd špaldy bolo zmanipulovaných, prejavuje buď svoju neschopnosť rozlišovať medzi šľachtením a génovou manipuláciou, alebo svoj úmysel obchodovať so strachom ľudí.

Odkaz Dr. Hertzku, ďalej odovzdaný Propagačnej spoločnosti Hildegard z Bingenu – Konstanz, je pre nás nariadením a záväzkom.

/ Nemecko Konstanz , 2011/

Práve z týchto dôvodov úzko spolupracujeme s výrobcami špaldy a špaldových výrobkov špecializovaných na odrodu Oberkulmer Rotkorn, aby takto kvalitná a čistá špalda bola konečne dostupná aj našim občanom na Slovensku.

error: Obsah je chránený proti kopírovaniu.